Lenovo Power Manager

Lenovo Power Manager

Miễn phí
Một công cụ cho phép anh để điều chỉnh sức mạnh của cậu thiết lập
Người dùng đánh giá
3.2  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Lenovo Power Manager là một công cụ mà cho phép anh để điều chỉnh sức mạnh của cậu thiết lập để cho anh những điều tốt nhất cân bằng giữa màn diễn và quyền lực để cứu. Chương trình cung cấp một thể loại năng cứu tính năng qua hai điều cần thiết chế độ Cơ bản và Tiến bộ. Cũng như chương trình hỗ trợ hoạt động Mục cho hệ thống được quản trị dùng trong cấu hình đặc biệt năng cứu chức năng để thực hiện theo các chính sách của một tổ chức đặc biệt.
Thông tin được cập nhật vào: